BRUNTEs historia

   

BRUkshästorgaNisationerna SamarbetskommiTE

 

 

Brunte är en samarbetskommitté för:

(klicka på ett föreningsnamn för att komma till deras hemsida)

 

Man är medlem i sin förening. I Brunte sitter två representanter för varje förening. Därutöver deltar man i olika arbetsgrupper, när man har gemensamma frågor att driva.

 

Brunte bildades 2001 med syftet

  • att vara föreningarnas gemensamma organ i frågor som rör brukshästanvändandet
  • att samordna parternas intressen för utveckling av brukshästanvändandet som t.ex. teknikutveckling och utbildningsverksamhet
  • att ha gemensam representation i olika organ

 

Faddrar vid bildandet var LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) och NS (Nationella stiftelsen). NS, var föregångaren till HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse).

 

Motiveringen till att bilda Brunte var insikten om att om man uppträder tillsammans så är man mycket starkare än om man uppträder var och en för sig, vid myndighetskontakter t.ex. Genom samarbetet i Brunte har även samarbetet mellan rasföreningarna stärkts, man ser inte längre varandra som konkurrenter utan kollegor med gemensamma intressen.

 

Exempel på områden där man har gemensam representation är

  • HNS Representationsråd
  • Landsbygdsdepartementets samarbetsgrupp
  • Ledningsgruppen för kuskutbildningen på Strömsholm
  • HNS djurvälfärdskommitté
  • Svensk Hästforskning
  • HNS ungdomssatsning, HUS
  • Vid andra tillfällen när det krävs ett gemensamt uppträdande för brukshästarna

 

Andra exempel på där vi samarbetar är t.ex. KBI, genomförandet av Körbarhets Intyg och utbildning av KBI domare. Vi har tagit fram ett” Brukarintyg”, en form av varudeklaration där en KBI domare intygar vad en brukshäst klarar.

Till kuskutbildningen på Strömsholm tar rasföreningarna i samarbete med Ackordshäststiftelsen fram hästar.

 

Det egentliga arbetet görs i varje förening och det kan vara väldigt olika beroende på föreningens verksamhet, men det gemensamma det är brukshästen utbildning av kusk, häst och brukandet av hästen i praktiskt arbete.