Ingående föreningar

  Klicka på ett föreningsnamn för att kika på deras hemsida:

 

 

De ingående föreningarnas historia

 De ingående föreningarna i Brunte har väldigt olika historia och inriktning på ungdomsarbetet.

Föreningen Nordsvenska Hästen

Föreningen Nordsvenska Hästen bildades år 1900 och hade då växt fram ur lokala föreningar som ville ta vara på den svenska lanthästen.

 

Aveslföreningen för Svenska Ardennerhästen 

Stamboksföreningen för Svenska Ardennerhästen bildades vid ett möte i Gävle 1901.

I samband med att denna förening fick ett utvidgat arbetsprogram, omorganiserades den till Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen. 1923.

 

Svenska Russavelsföreningen 

Svenska Russavelsföreningen bildades faktiskt inte förrän 1967. Det fanns då två lokala avelsföreningar i Sverige. Dock hade man redan i början av 1900 talet börjat driva ihop de viltgående flockarna på Gotland för att bedriva en mera ordnad avel.

 

Svenska Fjordhästföreningen 

Svenska fjordhästföreningen bildades 1961 för att ta fram regler för stamboksföring av hingstar och stamboksföring. Importen av fjordhästar från Norge hade då pågått några år. Under större delen av femtiotalet var det förbjudet att importera hästar till Sverige, på grund av det stora överskott på häst som uppstod i samband med avhästningen inom jord- och skogsbruk.

 

Föreningen Skogshästen 

Föreningen Skogshästen bildades 1987 och har till syfte att gynna intresset, kunnandet och användningen av hästen i arbete.

 

JUF, Jordbrukare Ungdomens Förbund 

JUF bildades 1918 och har som syfte att utveckla ungdomsaktiviteter kring framförallt jordbruk, natur och miljö samt i övrigt stimulera en allmän kulturell verksamhet.

Inom JUF finns en Brukshästkommitté som tar fram regler för tävlingar med brukshäst i

  • hästplöjning
  • brukskörning
  • bruksridning
  • skogskörning

Dessa tävlingar genomförs som utbildningar, DM, SM och NM tävlingar.

JUF har också ett omfattande praktikantutbyte med utlandet, inte minst USA och Australien.