Styrelsen

Här presenteras de olika föreningarnas representanter i BRUNTE och vilka som sitter i styrelsen:
 
 
Svenska Russavelsföreningen - Anni Jarhult och Birgitta Cramér,(kassör)  
 
Nordsvenska Hästen - Kåre Gustavsson,(ordf.), Ingvar Karlsson
 
Svenska Ardennerföreningen - Lennart Gustavsson ,Anders Thorell
 
Skogshästen - Roland Wirenborg (v. ordf.),Stina Ek Bredgård
 
JUF:s Brukshästkommitté - Sven-Olof Salomonsson (sekreterare), Våge Sjöberg
 
Svenska Fjordhästföreningen - Linda Åhlén , Johanna Fagerström